, , , , , , , , , , , , ,

Thiết bị phiện dịch ngôn ngữ từ video, giao tiếp trực tuyến thành văn bản -CA


Caption Assist(CA) là một hệ thống lưu trữ văn bản và phụ đề mở trong thời gian thực dựa trên công nghệ AI. Caption Assist có khả năng phiên dịch lên đến 27 ngôn ngữ và hơn 70 phương ngữ với độ chính xác lên đến 94%.

Những lợi ích cho giáo dục của phụ đề mở làm cho Caption Assist phù hợp tuyệt vời cho những người học bằng hình ảnh, học một ngôn ngữ mới hoặc trong một môi trường không phù hợp để nghe lại âm thanh bài giảng. Hỗ trợ phụ đề cũng là một giải pháp thay thế cho nhu cầu nghe hỗ trợ và phục vụ cho những người trong cộng đồng người khiếm thính không biết ngôn ngữ ký hiệu.

Caption Assist(CA) là một hệ thống lưu trữ văn bản và phụ đề mở trong thời gian thực dựa trên công nghệ AI. Caption Assist có khả năng phiên dịch lên đến 27 ngôn ngữ và hơn 70 phương ngữ với độ chính xác lên đến 94%.

Những lợi ích cho giáo dục của phụ đề mở làm cho Caption Assist phù hợp tuyệt vời cho những người học bằng hình ảnh, học một ngôn ngữ mới hoặc trong một môi trường không phù hợp để nghe lại âm thanh bài giảng. Hỗ trợ phụ đề cũng là một giải pháp thay thế cho nhu cầu nghe hỗ trợ và phục vụ cho những người trong cộng đồng người khiếm thính không biết ngôn ngữ ký hiệu.

Đặc trưng
• Phụ đề mở trong thời gian thực
• Thanh toán được xử lý trực tiếp trên ứng dụng bằng Google Play hoặc Apple App Store trên bất kỳ thiết bị iOS và Android nào
• Linh hoạt để thay đổi kích thước văn bản, màu sắc, nền, vị trí và căn chỉnh

Tính năng

CA C3

Video Input HDMI up to 3840 x 2160 @ 24/25/30 fps
Video Output HDMI up to 3840 x 2160 @ 60 fps
Power Supply TFP 060 – 100-240VAC 50/60Hz Input
Power Source 19VDC, 4.7A, center positive
Power Indicator Green LED
Remote Power 2-pole Phoenix-style connector (Euroblock)
Network LAN port for printing and saving images and
third-party remote control
USB 5 USB 3.0 ports, plus one USB B-Micro port
Operating Temperature Approximately 32° F to 122° F (0° C to 50° C)
Comm Ports 2
Dimensions 1 RU – 19” (W) x 1.75” (H) x 8.2” (D)
(48.26 cm x 4.45 cm x 20.8 cm)
Weight 5 lbs. (2.3 kg)
Warranty Two (2) year, parts and labor
Approvals CE, FCC, Industry Canada, WEEE, RoHS, CB
Scheme, RCM, PSE

Warranty

2 Years

Thông số

CA C3

Video Input HDMI up to 3840 x 2160 @ 24/25/30 fps
Video Output HDMI up to 3840 x 2160 @ 60 fps
Power Supply TFP 060 – 100-240VAC 50/60Hz Input
Power Source 19VDC, 4.7A, center positive
Power Indicator Green LED
Remote Power 2-pole Phoenix-style connector (Euroblock)
Network LAN port for printing and saving images and
third-party remote control
USB 5 USB 3.0 ports, plus one USB B-Micro port
Operating Temperature Approximately 32° F to 122° F (0° C to 50° C)
Comm Ports 2
Dimensions 1 RU – 19” (W) x 1.75” (H) x 8.2” (D)
(48.26 cm x 4.45 cm x 20.8 cm)
Weight 5 lbs. (2.3 kg)
Warranty Two (2) year, parts and labor
Approvals CE, FCC, Industry Canada, WEEE, RoHS, CB
Scheme, RCM, PSE

Warranty

2 Years

Video

Tài Liệu

 Caption Assist Full ManualManuals 

Caption Assist FlyerSell Sheets 

Caption Assist SpecificationsProduct specs

 Caption Assist Quick Start GuideManuals

Login

Lost your password?