Phần mềm BIZ 101

BIZ 101


Biến phòng hội nghị bình thường thành phòng họp hiện đại với ứng dụng Pointmaker BIZ 101 iPad. Xem cộng tác nhóm nhỏ biến thành trải nghiệm tương tác, giải pháp theo định hướng khi nhiều người dùng iPad chia sẻ hình ảnh và chú thích trong thời gian thực. Để bắt đầu, chỉ cần tải xuống ứng dụng sau đó tạo hoặc tham gia cuộc họp thông qua máy chủ đám mây tích hợp. Mục đích là để người dùng thể hiện và chia sẻ suy nghĩ của họ trong khi tích cực làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu.

Tăng cường trải nghiệm cộng tác bằng cách kết nối với một Pointmaker, chiếu hình ảnh và chú thích được chia sẻ lên màn hình hiển thị khổ lớn. Hoặc kết nối một trong các iPad với màn hình thông qua Apple TV.

Với ứng dụng Biz 101, bạn có thể:
Mở, thu phóng và xoay tất cả các loại nội dung trên iPad bao gồm hình ảnh từ Luồng ảnh, bản trình bày PowerPoint, bảng tính Excel, tài liệu Word, PDF và hơn thế nữa.
Chia sẻ nội dung iPad trong quá trình cộng tác:
– một liên kết trực tiếp tồn tại với những người dùng iPad khác đã đăng nhập vào cuộc họp của bạn
– gửi nội dung qua e-mail
– chia sẻ nội dung trên Facebook hoặc Twitter
Chú thích hoặc đánh dấu trên nội dung trước, trong và sau khi chia sẻ để thu hút sự chú ý đến các chi tiết được thảo luận trong nhóm của bạn.
Sử dụng 7 màu và 3 kiểu đường kẻ dày để tìm độ tương phản đánh dấu tốt nhất cho nội dung của bạn.
Vẽ hoặc viết trên nền trống cho các phiên động não. Lựa chọn từ bảng đen, bảng trắng hoặc giấy ghi chú.
Lưu nội dung có chú thích vào Luồng ảnh của bạn.
Trò chuyện với những người dùng khác khi đăng nhập vào cùng một cuộc họp.
Ứng dụng miễn phí với việc sử dụng máy chủ đám mây tích hợp miễn phí trong một thời gian giới hạn.

Login

Lost your password?