Convey Video giúp tất cả mọi người dịch và tạo các phụ đề cho các ngôn ngữ khác nhau, dịch thuật thời gian thực, dịch trực tiếp. Thông qua sức mạnh của AI, Convey có khả năng dịch âm thanh từ hơn 27 ngôn ngữ và hơn 70 phương ngữ, đồng thời tạo phụ đề được dịch trực tiếp để trình chiếu lên video.

Showing all 1 result

Login

Lost your password?